História osídlenia oblasti Galanty je archeologicky doložená už od neolitu. Najstarší písomný doklad o Galante sa zachoval v listine, ktorá bola napísaná z príkazu kráľa Belu IV. v rokoch 1237-40. V tejto písomnej správe sa opisujú majetky Pannonhalmského opátstva.  Do roku 1421 prechádzal majetok obce vlastníctvom viacerých rodov.

Galanta je mesto, situované vo východnej Európe, konkrétne v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Mesto a okolie má rovinatý charakter, leží cca 50 km od hlavného mesta Bratislava.Vzdialenosti 50 km východne od Bratislavy, a cca 50 km severne od hraníc s Maďarskom a Rakúskom potvrdzujú jej výhodnú polohu a sú ponukou pre investorov na umiestnenie podnikateľských aktivít.

Galanta má 16.500 obyvateľov a je jedným z hospodárskych a kultúrnych centier regiónu. Z hľadiska územno-správneho členenia je okresným mestom a patrí do Trnavského kraja.

Okres Galanta susedí s okresmi Trnava, Hlohovec, Nitra, Komárno, Dunajská Streda a Senec.

Galanta je obklopená viacerými väčšími a menšími vodnými tokmi – Váh, Malý Dunaj a Dudváh. V meste a jeho okolí sa nachádzajú bohaté termálne pramene, ktoré mesto využíva na vykurovanie bytov, nemocnice.

Listing Type : Vidiecka turistika
Item Type : Mesto/Obec
Location : Galanta
Fax: : +421 31 780 35 92
Adresa: : Mierové nám 940/1, 924 01 Galanta
Opening Hours
  Galanta

  História osídlenia oblasti Galanty je archeologicky doložená už od neolitu. Najstarší písomný doklad o Galante sa zachoval v listine, ktorá bola napísaná z príkazu kráľa Belu IV. v rokoch 1237-40. V tejto písomnej správe sa opisujú majetky Pannonhalmského opátstva.  Do roku 1421 prechádzal majetok obce vlastníctvom viacerých rodov.

  Galanta je mesto, situované vo východnej Európe, konkrétne v juhozápadnej časti Slovenskej republiky. Mesto a okolie má rovinatý charakter, leží cca 50 km od hlavného mesta Bratislava.Vzdialenosti 50 km východne od Bratislavy, a cca 50 km severne od hraníc s Maďarskom a Rakúskom potvrdzujú jej výhodnú polohu a sú ponukou pre investorov na umiestnenie podnikateľských aktivít.

  Galanta má 16.500 obyvateľov a je jedným z hospodárskych a kultúrnych centier regiónu. Z hľadiska územno-správneho členenia je okresným mestom a patrí do Trnavského kraja.

  Okres Galanta susedí s okresmi Trnava, Hlohovec, Nitra, Komárno, Dunajská Streda a Senec.

  Galanta je obklopená viacerými väčšími a menšími vodnými tokmi – Váh, Malý Dunaj a Dudváh. V meste a jeho okolí sa nachádzajú bohaté termálne pramene, ktoré mesto využíva na vykurovanie bytov, nemocnice.

  Galanta
  Listing Type : Vidiecka turistika
  Item Type : Mesto/Obec
  Location : Galanta
  Fax: : +421 31 780 35 92
  Adresa: : Mierové nám 940/1, 924 01 Galanta
  Features
  Reviews
  There are no reviews yet, why not be the first?
  Leave a review
  :
  Related Listings